Thư mục: Họ Pandanaceae – Họ Dứa Dại

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pandanus (Dứa Dại) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SCREW PINE (Pandanus veitchii)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SCREW PINE BOTANICAL NAME Pandanus veitchii The screw pine is a large plant with spines along the leaves. It grows very large and would need plenty of space in a home.The variety Pandanus veitchii, now available to the consumer, is a beautiful yellow variegated version […]

0988110300
chat-active-icon