Thư mục: Họ Passifloraceae – Họ Lạc Tiên

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Turnera (Chi Đông Hầu) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Passion Flowers (chi Passiflora, chi Lạc Tiên)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English PASSION FLOWERS YOU KNOW WHAT all this is about, don’t you? It’s living The Secret Garden indoors on a daily basis. Not so subliminally, I’m striving for that […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Turnera ulmifolia (West Indian holly, Sage bush, Yellow alder)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English West Indian holly is a woody stemmed plant that can become quite weedy, but it is grown for its hibiscus like flowers that create […]

0988110300
chat-active-icon