Thư mục: Họ Calceolariaceae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Calceolaria (chi Huyền Sâm) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Calceolaria (chi Huyền Sâm): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Pocketbook Flower, Pouch Flower, Slipper Flower, Slipper Plant (Calceolaria x herbeohybrida)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Pocketbook Flower, Pouch Flower, Slipper Flower, Slipper Plant: Calceolaria x herbeohybrida These tender hybrids exhibit bushy growth and masses of pouch-like flowers from late spring to […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Calceolaria crenatiflora (Slipper flower, Lady’s slipper, Pocketbook plant)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The Calceolaria is a native of the cool slopes of the Andes Mountains in South America. It needs similar conditions to survive as a […]

0988110300
chat-active-icon