Thư mục: Phân họ Rubioideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nertera bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Nertera: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Mirror plant

Not only do they have statuesque forms that lend themselves to bonsai, but Coprosma ‘Rainbow Surprise’ and C. ‘Tequila Sunrise’ also sport colorful leaves.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English I wanted to throw some curveballs into this book rather than just give you a tour of the typical suspects. Many great stoic houseplants are […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Bead Plant (Nertera depressa (also: Nertera granadensis))

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Bead Plant: Nertera depressa (also: Nertera granadensis) This clump-forming evergreen has creeping stems with oval to rounded, light-green leaves. Insignificant greenish-yellow flowers in early summer, followed […]

0988110300
chat-active-icon