Thư mục: Phân tông Gentianinae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gentiana (chi Long Đởm) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gentiana (chi Long Đởm): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

0988110300
chat-active-icon