Thư mục: Tông Carisseae

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Carissa humphreyii variegata (Variegated natal plum)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English The variegated natal plum, which is sometimes listed as Carissa humplzreyii variegata and sometimes as Carissa ‘Humphrey Variegata,’ has been rightly called one of […]

0988110300
chat-active-icon