Thư mục: Họ Balsaminaceae – Họ Bóng Nước

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Impatiens (chi Bóng Nước) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Impatiens (chi Bóng Nước): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Busy Lizzie, Patience Plant, Patient Lucy, Sultana, Zanzibar Balsam (Impatiens walleriana)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Busy Lizzie, Patience Plant, Patient Lucy, Sultana, Zanzibar Balsam: Impatiens walleriana Earlier known as Impatiens sultani, this is one of the most popular houseplants. It is […]

0988110300
chat-active-icon