Thư mục: Bộ Cornales – Bộ Sơn Thù Du

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Hydrangea (chi Tú Cầu) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Hydrangea (chi Tú Cầu): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Common Hydrangea, French Hydrangea, Hortensia, House Hydrangea (Hydrangea macrophylla)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Common Hydrangea, French Hydrangea, Hortensia, House Hydrangea: Hydrangea macrophylla There are two types of Hydrangea macrophylla: the Mop-head type (sometimes known as Hortensia, with large, round […]

0988110300
chat-active-icon