Thư mục: Họ Caryophyllaceae – Họ Cẩm Chướng

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sagina bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Sagina: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Dianthus hybrida (Dianthus)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Dianthus, with their colorful, feathery flowers and narrow green leaves, make a fabulous summer display in containers. They are sun-worshippers that do best in […]

0988110300
chat-active-icon