Thư mục: Tông Cereeae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cereus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Cereus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Cereus cactus (Cereus repandus)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Cereus cactus (Cereus repandus) is generally 2 to 4 feet tall when grown as a houseplant. Its short but sharp spines are borne on columnar blue-green stems. Only large, older specimens will flower, but when they do, it is a show. The flowers are huge, […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Apple Cactus, Column Cactus, Peruvian Apple, Peruvian Apple Cactus (Cereus peruvianus (Cereus uruguayanus))

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Apple Cactus, Column Cactus, Peruvian Apple, Peruvian Apple Cactus: Cereus peruvianus (Cereus uruguayanus) This columnar cactus has a bluish-green, ribbed column and stout, brown spines. Eventually, […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Uebelmannia

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Uebelmannia is a recently discovered genus that has become popular for the beauty of its shape, coloring and spines. It is difficult to grow […]

0988110300
chat-active-icon