Thư mục: Phân họ Amaranthoideae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Celosia (chi Mào Gà) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Celosia (Chi Mào Gà): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Feathered Amaranth, Plume Flower, Plumed Cock’s Flower, Prince of Wales’ Feather (Celosia argentea ‘Plumosa’)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Feathered Amaranth, Plume Flower, Plumed Cock’s Flower, Prince of Wales’ Feather: Celosia argentea ‘Plumosa’ Brightly colored, pyramidal, and feathery spires of flowers, 3–6in (7.5–15cm) high, appear […]

0988110300
chat-active-icon