Thư mục: Phân tông Laeliinae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Cattleya bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – CORSAGE ORCHID (Cattleya)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English CORSAGE ORCHID BOTANICAL NAME Cattleya These beautiful flowers are the famous prom corsages of old.They aren’t the orchid for beginners, but aren’t too hard to grow and bloom as long as they have plenty of light. Keep them warm and give them a 10-degree drop […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Corsage orchid (Cattleya)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH Corsage orchids acquired their common name during the 1940s and ’50s when Cattleya cor- sages were all the rage among fashionable women of high society. First Lady Mamie Eisen- hower popularized them; she was rarely seen in public without a corsage of one or two […]

0988110300
chat-active-icon