Thư mục: Tông Croceae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sparaxis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Sparaxis: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Harlequin Flower (Sparaxis tricolor)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Harlequin Flower: Sparaxis tricolor Half-hardy in temperate climates, this cormous plant is ideal for growing indoors. Mainly the hybrids are grown. The wide color range includes […]

0988110300
chat-active-icon