Ảnh cây dự thi The North American vs. Europe contest và WBFF contest 2007 của Walter Pall

Ảnh cây dự thi The North American vs. Europe contest và WBFF contest 2007 của Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (05/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (02/11/2019)

Rất nhiều hạn chót đang đến gần. The North American vs. Europe contest và the WBFF contest cần hình ảnh đẹp sớm. Và sau đó là hội nghị EBA ở Bỉ và triển lãm lớn mới của Pháp ở Versaillse, France. Tất cả đều muốn những cây đẹp nhất của tôi. Vì thế đây là thời gian để chuẩn bị và chụp ảnh. Bonsai Art cũng muốn những bức ảnh đẹp nhất của tôi liên quan đến thông tự nhiên cho một bài viết 6 trang của họ

1) Thông Scots (Pinus sylvestris, Scots pine) cao 75cm, 100 tuổi, thu thập tại Brandenburg, chậu của Trung Quốc, đây là ảnh cho tạp chí Bonsai Art nếu tôi không có những bức ảnh đẹp hơn chụp vào sáng mai. Mặc dù nền đen này ổn cho hầu hết các bức ảnh nhưng nó không thể hiện độ trong suốt và 3D tốt. Điều này rất quan trọng đối với Bonsai khi chúng thường đẹp hơn ở ngoài đời so với ảnh.

2) Một cây Bách Xù Núi Rocky (Rocky Mountain Juniper, Juniperus scopulorum) cao 50cm, hơn 500 tuổi, thu thập tại Wyoming, chậu của Derek Aspinall. Hình ảnh có vẻ ổn rồi.

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank