Ảnh: Cây Cáng Lò (Bu lô, Birch) đa thân – Walter Pall

Ảnh: Cây Cáng Lò (Bu lô, Birch) đa thân – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (04/02/2007)

blank

blank

Cây này đã đi qua một chặng đường dài. Tôi có thể cho nó làm cây trung tâm trong một bố cục rừng. Cây cao 70cm. Hình ảnh 2 mặt.

0988110300
chat-active-icon
blank