Danh sách các bài viết có Thẻ: lefse plant

Pilea Peperomioides (Cỏ Gương): Giới thiệu, chăm sóc và nhân giống bằng nhiều cách khác nhau (kèm hình ảnh)

Pilea Peperomioides (Cỏ Gương): Giới thiệu, chăm sóc và nhân giống bằng nhiều cách khác nhau (kèm hình ảnh)

Chắc các bạn đã từng nhìn thấy cây này ở một quán cafe nào đó, ở nhà một người bạn nào đó hoặc trên một bức ảnh nào đó. Nó đã từng là một cây HOT điên đảo và đến giờ vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu trong danh sách các cây […]

Photo-Friendly Chinese Money Plants Are Cute and Easy To Care For

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_487/at%2Farchive%2F5e10897d140daa69e35e3d6600699432f0e39ceb

We independently select these products—if you buy from one of our links, we may earn a commission. The Chinese money plant (or Pilea) is frequently featured in Scandinavian interiors, where its bright green pancake-shaped leaves provide an adorable and welcome burst of color against white walls. They’re said to be easy to grow, but if […]

0988110300
chat-active-icon