Danh sách các bài viết có Thẻ: European oak

Ảnh: Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – Walter Pall

Ảnh: Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (02/01/2007) Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – 60 cm, thu thập tại Đức (Germany), chậu của Derek Aspinall 1) Trước, cuối mùa đông 2005/6 2) Sau khi chỉnh sửa, 12/2006 một số nhánh bị chết do nhiễm nấm nghiêm trọng

0988110300
chat-active-icon
blank