Danh sách các bài viết có Thẻ: Betula verrucosa

Chùm ảnh: Cây Cáng Lò Châu Âu (Bu lô, European bog birch, Betula verrucosa) nhảy múa của Walter Pall

Chùm ảnh: Cây Cáng Lò Châu Âu (Bu lô, European bog birch, Betula verrucosa) nhảy múa của Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (04/02/2007) Một cây Cáng Lò Châu Âu (Bu lô, European bog birch, Betula verrucosa). Tôi đã cắt đi phần ngọn nên giờ nó chỉ cao có 65cm. Chậu của Derek Aspinall

0988110300
chat-active-icon
blank