Danh sách các loài Phong cảnh

Danh sách các loài Phong cảnh
Đánh giá

Đây là danh sách các loài Phong thuộc chi Acer (chi Phong) thường được sử dụng để làm cây cảnh, cây vườn, cây bonsai. Đa số cây đều thích hợp môi trường outdoors hoặc indoors (có ánh sáng mặt trời gián tiếp trong ngày). Riêng chỉ có 3 loài Acer palmatum ‘Butterfly’ (Japanese Maple), Acer palmatum ‘Geisha Gonewind’ (Japanese Maple) và Acer palmatum ‘Ukigumo’ (Japanese Maple) là chỉ thích hợp indoors, tránh trồng outdoors có ánh sáng mặt trời trực tiếp quá lâu trong ngày.

Cả nhà click vào ảnh hoặc tiêu đề để xem chi tiết từng loại nhé!

ẢnhTênĐộ cứngChiều cao (m)Tán rộng (m)
Acer rubrum (Red Maple)3 - 9 12 - 219 - 15
Acer griseum (Paperbark Maple)4 - 86 - 94,5 - 7,5
Acer × freemanii 'Autumn Blaze' (Freeman Maple)3 - 815 - 1812
Acer triflorum (Three-Flowered Maple)5 - 77,5 - 97,5 - 9
Acer shirasawanum 'Moonrise' (Full Moon Maple)5 - 73 - 3,61,5 - 1,8
Acer shirasawanum 'Kawaii' (Full Moon Maple)5 - 70,3 - 0,60,6 - 1,2
Acer shirasawanum 'Jordan' (Full Moon Maple)5 - 72,4 - 3,61,2 - 1,8
Acer shirasawanum 'Autumn Moon' (Full Moon Maple)5 - 72,4 - 4,52,4 - 5,4
Acer shirasawanum 'Aureum' (Golden Full Moon Maple)5 - 74,5 - 64,5 - 6
Acer platanoides 'Crimson King' (Norway Maple)3 - 79 - 126 - 12
Acer palmatum Dissectum Viride Group (Laceleaf Japanese Maple)5 - 81,8 - 31,8 - 3
Acer palmatum 'Yasemin' (Japanese Maple)5 - 87,5 - 97,5 - 9
Acer palmatum 'Winter Flame' (Coral Bark Maple)5 - 82,4 - 31,8 - 2,4
Acer palmatum 'Wilson's Pink Dwarf' (Japanese Maple)6 - 90,6 - 1,21,5 - 1,8
Acer palmatum 'Ukigumo' (Japanese Maple)6 - 92,1 - 3,61,2 - 2,4
Acer palmatum 'Trompenburg' (Japanese Maple)5 - 84,5 - 7,53 - 4,5
Acer palmatum 'Skeeter's Broom' (Japanese Maple)5 - 81,2 - 1,81,2 - 1,8
Acer palmatum 'Shin-Deshojo' (Japanese Maple)5 - 91,5 - 31,5 - 3
Acer palmatum 'Shaina' (Japanese Maple)5 - 91,2 - 1,80,9 - 1,2
Acer palmatum 'Seiryu' (Laceleaf Japanese Maple)5 - 93 - 42,4 - 3,6
Acer palmatum 'Sango-Kaku' (Coral Bark Maple)5 - 86 - 7,54,5 - 6
Acer palmatum 'Red Dragon' (Laceleaf Japanese Maple)5 - 81,8 - 2,41,8 - 2,4
Acer palmatum 'Osakazuki' (Japanese Maple)5 - 84,5 - 7,53 - 4,5
Acer palmatum 'Ornatum' (Laceleaf Japanese Maple)6 - 92,4 - 4,52,4 - 3
Acer palmatum 'Orangeola' (Laceleaf Japanese Maple)6 - 91,2 - 2,40,9 - 2,1
Acer palmatum 'Orange Dream' (Japanese Maple)5 - 82,4 - 31,5 - 1,8
Acer palmatum 'Omure-Yama' (Japanese Maple)6 - 93 - 63 - 6
Acer palmatum 'Koto-no-ito' (Japanese Maple)5 - 91,8 - 31,8 - 3
Acer palmatum 'Kinran' (Japanese Maple)5 - 93,6 - 63,6 - 6
Acer palmatum 'Katsura' (Japanese Maple)5 - 91,5 - 2,71,5 - 2,7
Acer palmatum 'Ichigyoji' (Japanese Maple)6 - 94,5 - 66 - 7,5
Acer palmatum 'Geisha Gone Wild' (Japanese Maple)5 - 81,5 - 1,8 0,6 - 0,9
Acer palmatum 'Garnet' (Laceleaf Japanese Maple)5 - 91,8 - 2,42,4 - 3,6
Acer palmatum 'Emperor I' (Japanese Maple)5 - 84 - 4,53,9 - 4,5
Acer palmatum 'Emerald Lace' (Laceleaf Japanese Maple)5 - 93 - 43 - 3,9
Acer palmatum 'Elegans' (Japanese Maple)5 - 81,5 - 31,8 - 2,4
Acer palmatum 'Eddisbury' (Coral Bark Maple)5 - 83 - 4,51,8 - 3
Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' (Laceleaf Japanese Maple)5 - 81,8 - 2,41,8 - 2,4
Acer palmatum 'Deshojo' (Japanese Maple)5 - 92,4 - 32,4 - 3
Acer palmatum 'Crippsii' (Japanese Maple)5 - 81,2 - 1,51,2 - 1,5
Acer palmatum 'Crimson Queen' (Laceleaf Japanese Maple)5 - 92,4 - 33 - 3,6
Acer palmatum 'Chitose-Yama' (Japanese Maple)5 - 82,4 - 3,62,7 - 3
Acer palmatum 'Butterfly' (Japanese Maple)5 - 82,1 - 3,61,2 - 2,4
Acer palmatum 'Bloodgood' (Japanese Maple)5 - 84,5 - 64,5 - 6
Acer palmatum 'Beni-Tsukasa' (Japanese Maple)5 - 93 - 3,63 - 3,6
Acer palmatum 'Beni-Maiko' (Japanese Maple)5 - 81,2 - 1,81,2 - 1,8
Acer palmatum 'Beni-Kawa' (Coral Bark Maple)5 - 91,5 - 4,51,5 - 4,5
Acer palmatum 'Atropurpureum' (Japanese Maple)5 - 84,5 - 7,56
Acer palmatum 'Atrolineare' (Ribbon-Leaf Japanese Maple)6 - 93 - 3,63 - 3,6
Acer palmatum 'Arakawa' (Japanese Maple)5 - 96 - 7,55,4 - 6
Acer palmatum 'Aka Kawa Hime' (Coral Bark Maple)5 - 92,1 - 2,71,5 - 1,8
Acer japonicum 'Vitifolium' (Full Moon Maple)5 - 73 - 4,53 - 4,5
Acer japonicum 'Green Cascade' (Full Moon Maple)5 - 72,1 - 2,42,4 - 3
Acer japonicum 'Aconitifolium' (Full Moon Maple)5- 72,4 - 32,4 - 3

Trả lời

0988110300
chat-active-icon