Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Syngonium:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

Danh sách các loài thuộc chi Syngonium

 • Syngonium Albovirens
 • Syngonium Angel Baby Green Mutation
 • Syngonium angustatum
 • Syngonium angustatum Little Star
 • Syngonium Aom Pragai Phet
 • Syngonium Aom Sub
 • Syngonium armigerum
 • Syngonium Army
 • Syngonium Aron Brown
 • Syngonium Arrowhead Vine
 • Syngonium atrovirens
 • Syngonium auritum
 • Syngonium Berry Allusion
 • Syngonium Bob Allusion
 • Syngonium Bold Allusion
 • Syngonium Bold Tetra Allusion
 • Syngonium Bright Allusion
 • Syngonium Bronze
 • Syngonium Californiagold
 • Syngonium castroi
 • Syngonium chiapense Big Leaf Form
 • Syngonium Chiapense Frosted Heart
 • Syngonium chiapense
 • Syngonium chocoanum
 • Syngonium Christmas
 • Syngonium Christmas Tricolor
 • Syngonium Cofetti
 • Syngonium Confetti
 • Syngonium crassifolium
 • Syngonium Cream Allusion
 • Syngonium Dang Nuven
 • Syngonium Dang Tong Rasamee
 • Syngonium Dark Night
 • Syngonium dodsonianum
 • Syngonium Emerald Gem
 • Syngonium erythrophyllum Llano Carti road
 • Syngonium erythrophyllum Red Arrow
 • Syngonium erythrophyllum
 • Syngonium Exotic Allusion
 • Syngonium Fairy Wings
 • Syngonium Fantasy
 • Syngonium Five Fingers
 • Syngonium foreroanum
 • Syngonium Freckles Allusion
 • Syngonium Freckles Mutation
 • Syngonium Frizzly
 • Syngonium gentryanum
 • Syngonium Glo Go
 • Syngonium Godzilla
 • Syngonium Gold Allusion
 • Syngonium Gold Butterfly
 • Syngonium Golden Allusion
 • Syngonium Golden
 • Syngonium Golden Taurus Marble Mutation
 • Syngonium Golden Venation
 • Syngonium Green Army
 • Syngonium Green Gold
 • Syngonium Green Pixie
 • Syngonium Green splash
 • Syngonium Green Star
 • Syngonium Green Trilobe
 • Syngonium Grey Ghost
 • Syngonium harlingianum
 • Syngonium hastiferum
 • Syngonium hastifolium
 • Syngonium hoffmannii
 • Syngonium Holly M
 • Syngonium Holly Ribbon
 • Syngonium Imperial White
 • Syngonium Jade
 • Syngonium Laila
 • Syngonium laterinervium
 • Syngonium Lemon Lime
 • Syngonium Light Green
 • Syngonium llanoense
 • Syngonium macrophyllum
 • Syngonium macrophyllum Frosted Heart
 • Syngonium macrophyllum Ice Frost
 • Syngonium Magic Marble
 • Syngonium Mango Allusion
 • Syngonium Marble
 • Syngonium Maria Allusion
 • Syngonium Maria
 • Syngonium meridense
 • Syngonium Merry
 • Syngonium Milk Confetti
 • Syngonium Milk And Cream
 • Syngonium Mini Allusion
 • Syngonium Moonlight
 • Syngonium Moonshine
 • Syngonium Mottled Arrowhead
 • Syngonium Mouse Ears
 • Syngonium Nak Tricolor
 • Syngonium neglectum
 • Syngonium Neon Pink Arrowhead
 • Syngonium Neon Robusta
 • Syngonium Neon Tetra
 • Syngonium Ngern Laima
 • Syngonium Nguengi Laima
 • Syngonium Nguengi Laima Eclipse
 • Syngonium Noid Allusion
 • Syngonium oduberi
 • Syngonium Orm Manee Mutation
 • Syngonium Orm Nak Red
 • Syngonium Panda 
 • Syngonium Peach
 • Syngonium Pink
 • Syngonium Pink Allusion
 • Syngonium Pink Chocolate
 • Syngonium Pink Dream
 • Syngonium Pink Flecked
 • Syngonium Pink Margerita
 • Syngonium Pink Perfection
 • Syngonium Pink Petite
 • Syngonium Pink Splash Allusion
 • Syngonium Pink Spot
 • Syngonium Pink Variegated
 • Syngonium Pink Vein
 • Syngonium Pixie
 • Syngonium podophyllum Alchetron
 • Syngonium podophyllum Holly
 • Syngonium podophyllum albo variegatum Marble
 • Syngonium podophyllum albo
 • Syngonium podophyllum Albo Variegatum Marble
 • Syngonium podophyllum Albolineatum
 • Syngonium podophyllum Arrowhead White Butterfly
 • Syngonium podophyllum Batik
 • Syngonium podophyllum Californiagold
 • Syngonium podophyllum Cream Exotic
 • Syngonium podophyllum Emerald Green
 • Syngonium podophyllum Exotic Allusion
 • Syngonium podophyllum Imperial White Nephthytis
 • Syngonium podophyllum Imperial White
 • Syngonium podophyllum Ivory
 • Syngonium podophyllum Jade
 • Syngonium podophyllum Green Gold
 • Syngonium podophyllum Gold Butterfly
 • Syngonium podophyllum Maria Allusion
 • Syngonium podophyllum Mini Pixie
 • Syngonium podophyllum Mottled
 • Syngonium podophyllum Narrow Leaf
 • Syngonium podophyllum Neon Robusta
 • Syngonium podophyllum Neon
 • Syngonium podophyllum Pink Marble
 • Syngonium podophyllum Pink Splash
 • Syngonium podophyllum Pink Variegated
 • Syngonium podophyllum Pink
 • Syngonium podophyllum Plum Allusion
 • Syngonium podophyllum Red Spot
 • Syngonium podophyllum Renoir
 • Syngonium podophyllum Ribbon
 • Syngonium podophyllum Three Kings
 • Syngonium podophyllum Trileaf Wonder
 • Syngonium podophyllum
 • Syngonium Randy
 • Syngonium rayi green form
 • Syngonium Red Green
 • Syngonium Red Heart
 • Syngonium Red Knight
 • Syngonium Red Line
 • Syngonium Red Plum Allusion
 • Syngonium Red Spot Tricolor
 • Syngonium Regina Red
 • Syngonium Roxana
 • Syngonium Roxana Round Leaf
 • Syngonium sagittatum
 • Syngonium Salad
 • Syngonium salvadorense
 • Syngonium schottianum
 • Syngonium Silver Pearl
 • Syngonium Shell Shocked
 • Syngonium Siam Jade
 • Syngonium Snow Queen
 • Syngonium Snow White
 • Syngonium sp. Lance Leaf
 • Syngonium sp. Peru
 • Syngonium sp. Todd Slippey
 • Syngonium sparreorum
 • Syngonium Spear Point
 • Syngonium Splashing White butterfly variegata
 • Syngonium standleyanum
 • Syngonium steyermarkii
 • Syngonium Starlite
 • Syngonium Starlite Narrow Leaf
 • Syngonium Strawberry
 • Syngonium Strawberry Cream
 • Syngonium Strawberry Ice
 • Syngonium Sugar Heart New
 • Syngonium Sunshine
 • Syngonium Sunshine Speckle
 • Syngonium Super Pink
 • Syngonium Super Red
 • Syngonium T24
 • Syngonium T25
 • Syngonium T26
 • Syngonium Three Kings
 • Syngonium Tiffany
 • Syngonium triphyllum
 • Syngonium triphyllum Birdsey
 • Syngonium Vellozianum
 • Syngonium Very Pink
 • Syngonium Wanda
 • Syngonium wendlandii Aksamitne
 • Syngonium wendlandii Aom Pragai Phet
 • Syngonium wendlandii Arrow Head Vine
 • Syngonium wendlandii Aureovariegata
 • Syngonium wendlandii Green Velvet
 • Syngonium wendlandii Long Leaf
 • Syngonium wendlandii Orm Ped
 • Syngonium wendlandii Round Form
 • Syngonium wendlandii Scrambled Eggs
 • Syngonium wendlandii Scrambled Eggs Var
 • Syngonium wendlandii Silver Aom Pragai Phet
 • Syngonium wendlandii
 • Syngonium White Butterfly
 • Syngonium White Frame
 • Syngonium White Variegated
 • Syngonium Yellow Mutation
 • Syngonium Yellow Variegated
 • Syngonium yurimaguense
Content Protection by DMCA.com