Thẻ: Philodendron

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf 

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting…

[Ebook Việt Hoá] What's wrong with my houseplant (Có vấn đề gì với cây trong nhà của tôi?) - David Deardorff & Kathryn Wadsworth

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant? (Có vấn đề gì với cây trong nhà của tôi?) – David Deardorff & Kathryn Wadsworth 

Đây là một quyển sách rất quý với nhiều kiến thức cực kỳ hữu ích cho anh chị em chơi cây trong nhà. Do bản gốc bằng tiếng Anh có thể gây đôi chút phiền phức, Codai.net sẽ biên dịch lại toàn bộ quyển sách…

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – Test Tube Propagator 

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English If your plants become long and straggly or look like they’re in need of a trim, you now have…

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – Recycled Table Knives Plant Stakes 

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Do you name your plants? Perhaps you have Frank the fiddle-leaf or Phil the philodendron living in your bedroom?…

Chăm sóc cây cảnh

GUTTATION (Hiện tượng giọt nước đọng trên lá vào ban đêm cho tới rạng sáng) (The Twig) 

Nguồn: Fanpage Facebook The Twig (bài đăng vào ngày 25/03/2021) Nguồn ảnh: Fanpage Facebook The Twig (bài đăng vào ngày 25/03/2021) 𝗚𝗨𝗧𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 (𝗛𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̣𝘁 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝗼̣𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗹𝗮́ 𝘃𝗮̀𝗼 𝗯𝗮𝗻 đ𝗲̂𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝘀𝗮́𝗻𝗴) Bài này mình đã viết cách đây khá lâu, tầm đầu…

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – HEARTLEAF PHILODENDRON (Philodendron hederaceum) 

Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English HEARTLEAF PHILODENDRON BOTANICAL NAME Philodendron hederaceum The heartleaf philodendron is undeniably the most loved houseplant of all time. The heart-shaped leaves and ease of care account for its popularity. Many a window has been framed by…

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PEACE LILY (Spathiphyllum) 

Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PEACE LILY BOTANICAL NAME Spathiphyllum Not a true lily, but instead related to the aglaonema, philodendron, and dieffenbachia, which are all aroids.These popular plants are easy to care for and forgiving of being allowed to wilt from…

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PHILODENDRON MOONLIGHT 

Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English PHILODENDRON MOONLIGHT The bright chartreuse of this plant’s leaves glows in a medium- to low-light spot in the home.This self-heading philodendron does not vine, so stays a reasonable size for the home situation.The large leaves start…

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) - Lisa Eldred Steinkopf

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – TREE PHILODENDRON (Philodendron selloum (syn. Philodendron bipinnatifidum)) 

Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English TREE PHILODENDRON BOTANICAL NAME Philodendron selloum (syn. Philodendron bipinnatifidum) This is another architectural plant popular for a large room setting. The leaves can be up to 4 feet (1.2 m) long. It’s an easy plant to…

0988110300
chat-active-icon