Xem thêm các phần khác của sách

ENGLISH

Creeping fig (Ficus pumila) is a modest little woody evergreen vine that forms tiny roots all along its stems. Vigorous and fast-growing, it is perfectly capable of engulfing stone walls and covering houses in mild-winter regions (zones 9 through 11). As a houseplant, it will cover the pot’s surface, crawl over the rim, and climb down its sides. Although it sounds like the blob that ate Chicago, this pretty tiny-leaved thing really is worthy of a place in any home. And besides, it’s very easy to grow. It’s a true fig, but the extremely inconspicuous flowers require pollination by an equally small wasp in order to make fruit. So don’t expect any figs when it’s grown indoors. The reason to grow this vine is for its beautiful little leaves. New leaves are only 1 inch long, heart-shaped, and reddish bronze at first, maturing to a longer and more leath-
ery glossy, bright green. Cultivars offer white- variegated leaves, oak-leaf-shaped leaves, and ivy-shaped leaves. You’ll need to prune this vig- orous plant, whether its grown in a hanging bas- ket, on a topiary form, or in an ordinary pot, to keep its size manageable. Happily, creeping fig tolerates pruning with aplomb. Prune it in spring and be aware that the stems have milky white sap, like all figs, which dries to rubber and sticks to your tools. Wipe your tools, and hands, with a damp cloth before the sap dries.

Creeping fig (aka climbing fig, creeping ficus, creeping rubber plant).

OPTIMUM HOUSEHOLD ENVIRONMENT

Read the Introduction for the specifics of each recommendation.

MEDIUM LIGHT.

This plant does well with bright filtered light. It does not like full sun.

MODERATE TEMPERATURE.

Daytime 70 to 80°F, nighttime 60 to 70°F.

MODERATE WATER.

Water whenever the top of the potting medium becomes dry to a depth of 1 inch.

HUMIDITY.

Creeping fig does well with average room humidity.

POTTING MEDIUM.

Use any good organic, well-drained, general-purpose potting soil that incorporates organic fertilizer, mycorrhizal fungi, and other beneficial microbes.

FERTILIZER.

Use any organic fertilizer, in either a powder or liquid formulation, where the first number (nitrogen) is higher than the other two. Apply once a month.

POTTING.

When your plant needs up-potting, shift it to a container with a diameter 4 inches larger than the current pot.

PROPAGATION.

Creeping fig is easy to propagate from stem tip cuttings.

COMMON PROBLEMS

Watch for leaves turning brown (page 251) and aphids (page 260).


Tiếng Việt

Cây Trầu Cổ (Ficus pumila) là một loại cây leo thường xanh thân gỗ nhỏ, có những rễ nhỏ dọc theo thân của nó. Phát triển nhanh và mạnh mẽ, nó hoàn toàn có khả năng nhấn chìm các bức tường đá và bao phủ các ngôi nhà ở các vùng mùa đông ôn hòa (vùng 9 đến 11). Là một cây trồng trong nhà, nó sẽ bao phủ bề mặt chậu, bò qua vành và leo xuống các cạnh của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống như đốm màu đã ăn thịt Chicago, nhưng thứ lá nhỏ xinh này thực sự xứng đáng có một vị trí trong bất kỳ ngôi nhà nào. Và ngoài ra, nó rất dễ phát triển. Đó là một cây trầu thực sự, nhưng có những bông hoa cực kỳ kín đáo đòi hỏi sự thụ phấn của một con ong bắp cày nhỏ tương đương để tạo quả. Vì vậy, đừng mong đợi bất kỳ quả trầu nào khi nó được trồng trong nhà. Lý do để trồng cây nho này là vì những chiếc lá nhỏ xinh của nó. Những chiếc lá mới ban đầu chỉ dài 2,5 cm, hình trái tim và có màu đỏ đồng, khi trưởng thành sẽ dài hơn và bóng có màu xanh lục tươi sáng. Cây có lá màu trắng loang lổ, lá hình sồi và lá hình cây thường xuân. Bạn sẽ cần phải cắt tỉa loại cây tươi tốt này, cho dù nó được trồng trong giàn treo, ở dạng cây cảnh hay trong chậu thông thường, để giữ cho kích thước có thể kiểm soát được. Hạnh phúc thay, Cây Trầu Cổ (Ficus pumila) chịu được việc tỉa cành. Hãy cắt tỉa vào mùa xuân và lưu ý rằng thân cây có nhựa màu trắng sữa, cũng giống như tất cả các quả, chúng sẽ khô lại thành cao su và dính vào dụng cụ của bạn. Lau sạch dụng cụ và tay bằng khăn ẩm trước khi nhựa cây khô lại.

Cây Trầu Cổ (Creeping fig còn được gọi là climbing fig, creeping ficus, creeping rubber plant).

MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU HÓA

Những chỉ dẫn để chăm sóc cây Trầu Cổ (Creeping fig) bao gồm:

ÁNH SÁNG VỪA

Loài cây này thích hợp với ánh sáng có màng lọc mà không giống nguồn sáng từ ngày đầy nắng.

NHIỆT ĐỘ THẤP

Nhiệt độ ban ngày từ 21 đến 27°C, nhiệt độ ban đêm từ 15 đến 21°C.

ÍT NƯỚC

Tưới nước bất kì khi nào bầu đất trở nên khô tới 2,5 cm.

ĐỘ ẨM

Cây Trầu Cổ (Creeping fig)  phát triển tốt ở độ trung bình trong phòng.

SANG BẦU ĐẤT

Sử dụng bất kì loại đất hữu cơ đa mục đích nào thoát nước tốt mà kết hợp với phân bón hữu cơ, nấm cộng sinh và các loại vi khuẩn có lợi khác.

PHÂN BÓN

Sử dụng phân bón hữu cơ ở dạng bột hoặc nước mà có thành phần ni-tơ cao hơn hai thành phần còn lại là phot-pho và ka-li. Bón cho cây mỗi tháng một lần.

SANG CHẬU

Khi sang chậu, chuyển cây sang chậu có đường kính lớn hơn đường kính chậu cũ 10 cm.

NHÂN GIỐNG

Cây Trầu Cổ (Creeping fig) dễ dàng nhân giống bằng cách cắt ngọn giâm cành.

NHỮNG VẤN ĐỀ PHỔ BIẾN

Đề phòng bệnh lá chuyển nâu (trang 251) và bệnh rệp vảy (trang 260).


Xem thêm các phần khác của sách

Content Protection by DMCA.com