5/5 - (10 bình chọn)
  • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh)
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 


Xem thêm các phần khác của sách