5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

WHITE PEACOCK PLANT

BOTANICAL NAME

  • Calathea ‘Fusion White’

This newer cultivar is grown for its brilliantly white variegation on dark-green leaves that have pink stems and light purple undersides.

LIGHT PREFERENCE

This variegated plant needs medium light to keep its variegation, but no direct sun, as the white part would burn.

WATERING

Keep the medium evenly moist and the humidity high by placing it on a pebble tray. Low humidity may make the edges and tips of the leaves turn brown.

FLOWER

This plant is grown for its amazing foliage.

SIZE

It will grow up to 24 inches (61 cm) tall.

PROPAGATION

Divide the plant into pieces and pot individually.

WHITE PEACOCK PLANT (Calathea ‘Fusion White’)
WHITE PEACOCK PLANT (Calathea ‘Fusion White’)

Tiếng Việt

CÂY ĐUÔI CÔNG CẨM THẠCH (WHITE PEACOCK PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Calathea ‘Fusion White’

Giống cây mới này được trồng vì chúng có màu trắng rực rỡ trên những chiếc lá xanh đậm với mặt dưới màu tím nhạt và có thân màu hồng.

ÁNH SÁNG

Loại cây nhiều màu sắc này cần ánh sáng trung bình để giữ màu sắc của chúng luôn tươi tắn, nhưng tránh để cây tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, vì phần màu trắng trên lá sẽ bị cháy.

NƯỚC

Giữ môi trường ẩm đều và độ ẩm cao bằng cách đặt cây lên khay đá cuội. Độ ẩm thấp có thể làm cho mép và đầu lá chuyển sang màu nâu.

HOA

Loại cây này được trồng vì những tán lá tuyệt vời của nó.

KÍCH THƯỚC

Cây sẽ cao tới 24 inch (61 cm).

NHÂN GIỐNG

Tách cây thành từng phần và trồng riêng ra các chậu khác nhau.

WHITE PEACOCK PLANT (Calathea ‘Fusion White’)
CÂY ĐUÔI CÔNG CẨM THẠCH (Calathea ‘Fusion White’)

Xem thêm các phần khác của sách