Xem thêm các phần khác của sách

English

RUBBER PLANT

BOTANICAL NAME

  • Ficus elastica

This ubiquitous houseplant staple of the 1960s is still a great houseplant where a large floor plant is needed. The large, leathery leaves make a bold statement. It is known for its adaptability to low-light situations, but prefers a medium to bright light. If a leaf or stem is broken, a white, milky substance will appear. Stop the flow by placing a paper towel on the broken or cut end.

LIGHT PREFERENCE

A medium to bright light is best.

WATERING

Water thoroughly and allow the potting medium to become dry an inch or two down in the pot.Too much water will cause the lower leaves to yellow and fall off.

FLOWER

This plant will not likely flower in the house.

SIZE

In its natural habitat, this plant can grow to monstrous proportions up to 100 feet (30.5 m) tall. In the house, it may reach 10 feet (3 m) or more if given the room.

PROPAGATION

Tip cuttings can be taken, dried, and potted up in a moist potting medium. It will need bottom heat to grow roots. Air layering is also an effective way of making more plants and helps if your plant has become too tall.

CULTIVARS

  • Ficus elastica ‘BURGUNDY’ – A cultivar with dark burgundy, almost-black leaves.
  • Ficus elastica ‘ROBUSTA’ – A dark green variety.
  • Ficus elastica ‘RUBY’ – This variegated form has medium green leaves with pink edges.
  • Ficus elastica ‘TINEKE’ – Another variegated variety but with white edges.
RUBBER PLANT (Ficus elastica)
RUBBER PLANT (Ficus elastica)
Ficus elastica ‘BURGUNDY’
Ficus elastica ‘BURGUNDY’
Ficus elastica ‘ROBUSTA’
Ficus elastica ‘ROBUSTA’
Ficus elastica ‘RUBY’
Ficus elastica ‘RUBY’
Ficus elastica ‘TINEKE’
Ficus elastica ‘TINEKE’

Tiếng Việt

CÂY ĐA BÚP ĐỎ (RUBBER PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Ficus elastica

Cây này phổ biến ở nhiều nơi trong những năm 1960, bây giờ chúng vẫn là một cây trồng trong nhà tuyệt vời đối với những ai cần một cây trồng trên sàn lớn. Những chiếc lá lớn, nhiều lông tạo nên một dáng vẻ táo bạo. Cây được biết đến với khả năng thích ứng với môi trường thiếu sáng, nhưng ưa ánh sáng trung bình đến ánh sáng cao. Nếu lá hoặc thân bị gãy sẽ xuất hiện nhựa màu trắng đục. Đặt khăn giấy lên vết cắt hoặc vết gãy để ngăn nhựa chảy.

ÁNH SÁNG

Ánh sáng trung bình đến sáng cao là tốt nhất.

NƯỚC

Tưới nước thật kỹ và để cho ruột bầu đất trong chậu khô đi một hoặc hai inch, vì tưới quá nhiều nước sẽ làm cho các lá phía dưới bị vàng và rụng. 

HOA

Cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Trong môi trường sống tự nhiên, loài cây này có thể phát triển cao tới 100 feet (30,5 m). Trong nhà, nó có thể cao tới 10 feet (3 m) hoặc hơn nếu có không gian.

NHÂN GIỐNG

Có thể đem giâm cành, để khô vết cắt và trồng trong bầu đất ẩm. Cành giâm sẽ cần nhiệt dưới đáy bầu để phát triển rễ. Phân lớp không khí cũng là một cách hiệu quả để tạo ra nhiều cây hơn và hữu ích nếu cây của bạn đã trở nên quá cao.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Cây Đa Búp Đỏ ‘BURGUNDY’ – Một giống cây có lá màu đỏ tía sẫm, gần như đen.
  • Cây Đa Búp Đỏ ‘ROBUSTA’ – Một giống màu xanh lá cây đậm.
  • Cây Đa Búp Đỏ ‘RUBY’ – Dạng cây loang lổ này có các lá màu xanh lục với các cạnh màu hồng.
  • Cây Đa Búp Đỏ ‘TINEKE’ – Một loại cây nhiều màu nhưng có viền trắng.
RUBBER PLANT (Ficus elastica)
CÂY ĐA BÚP ĐỎ (Ficus elastica)
Ficus elastica ‘BURGUNDY’
CÂY ĐA BÚP ĐỎ ‘BURGUNDY’
Ficus elastica ‘ROBUSTA’
CÂY ĐA BÚP ĐỎ ‘ROBUSTA’
Ficus elastica ‘RUBY’
CÂY ĐA BÚP ĐỎ ‘RUBY’
Ficus elastica ‘TINEKE’
CÂY ĐA BÚP ĐỎ ‘TINEKE’

Xem thêm các phần khác của sách

Content Protection by DMCA.com