5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLES NAKE PLANT

BOTANICAL NAME

  • Calathea makoyana

These plants are grown for their beautiful striped foliage; it brings to mind a zebra’s stripes.The light green leaves have dark green stripes and spots on top and a burgundy color on the undersides. Use distilled or rain water for these plants, as the tips will brown from fluoride in treated water. Calatheas need even moisture and high humidity.

LIGHT PREFERENCE

Place in a medium to bright light such as an east or west window.

WATERING

Keep the humidity high by placing these plants on pebble trays and grow them in a bathroom or kitchen window where the humidity is a little higher already, if possible. Keep the well-drained potting medium moist, but not wet. Never let calatheas dry out completely. Dry plants and dry air, as well as fluoride in the water, can cause brown edges and tips on the leaves.

FLOWER

These plants are grown for their beautiful foliage.

SIZE

It will grow up to 2 feet (0.6 m) tall or more.

PROPAGATION

Propagate by division.

PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLE SNAKE PLANT (Calathea makoyana)
PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLE SNAKE PLANT (Calathea makoyana)

Tiếng Việt

CÂY ĐUÔI CÔNG (PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLES NAKE PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Calathea makoyana

Những cây này được trồng để lấy lá có sọc đẹp. Lá cây gợi nhớ đến những đường sọc của ngựa vằn. Những chiếc lá màu xanh lục nhạt có các sọc và đốm màu xanh lá cây đậm ở phía trên và màu đỏ tía ở mặt dưới. Bạn hãy sử dụng nước cất hoặc nước mưa để tưới cho những cây này vì các ngọn cây sẽ chuyển sang màu nâu do nước đã qua xử lý có chứa flo. Cây cần độ ẩm đều và cao.

ÁNH SÁNG

Đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình đến cao chẳng hạn như cửa sổ phía đông hoặc phía tây.

NƯỚC

Giữ độ ẩm cao bằng cách đặt những cây này trên khay đá cuội và trồng chúng trong phòng tắm hoặc cửa sổ nhà bếp nơi độ ẩm cao hơn một chút. Giữ cho bầu đất thoát nước tốt, ẩm nhưng không ướt. Không bao giờ để cây bị khô hoàn toàn. Cây khô và không khí khô hoặc có florua trong nước đều có thể khiến các mép và đầu lá chuyển sang màu nâu.

HOA

Những cây này được trồng để lấy lá đẹp.

KÍCH THƯỚC

Cây sẽ cao tới 2 feet (0,6 m) hoặc hơn.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng phương pháp tách cây.

PEACOCK PLANT, ZEBRA PLANT, RATTLE SNAKE PLANT (Calathea makoyana)
CÂY ĐUÔI CÔNG (Calathea makoyana)

Xem thêm các phần khác của sách