5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

PARLOR PALM

BOTANICAL NAME

  • Chamaedorea elegans (syn. Neanthe bella)

This palm has been used as a houseplant for generations.The tolerance to low light has been the main reason for its popularity. It grows slowly, and tiny versions of this plant are often used in dish and basket gardens.

LIGHT PREFERENCE

The parlor palm can tolerate low-light levels but prefers a medium light. If it receives too much light, it will turn a yellowish color. It normally is a bright green color.

WATERING

Keep the soil evenly moist but don’t let the plant stand in water. Make sure to use a quality, well-drained potting medium. To lessen the chance of a spider mite infestation, keep the humidity high
by placing the pot on a pebble tray and give a refreshing shower of water at least once a month.

FLOWER

If enough bright but not direct light is provided, the plant will produce tiny yellow sprays of flowers.

SIZE

This is a slow-growing plant, reaching 3 to 4 feet (0.9 to 1.2 m).

PROPAGATION

Propagate it from seed.

PARLOR PALM (Chamaedorea elegans (syn. Neanthe bella))
PARLOR PALM (Chamaedorea elegans (syn. Neanthe bella))

Tiếng Việt

CAU TIỂU TRÂM (PARLOR PALM)

TÊN THỰC VẬT

  • Chamaedorea elegans (syn. Neanthe bella)

Cây Cau này đã được trồng trong nhà qua nhiều thế hệ. Khả năng chịu ánh sáng yếu là lý do chính khiến nó trở nên phổ biến. Cây phát triển chậm và các giống cây nhỏ của loại cây này thường được trồng trong các khu bếp gia đình. 

ÁNH SÁNG

Loài Cau này có thể chịu được mức độ ánh sáng yếu nhưng ưa sáng trung bình. Nếu cây nhận quá nhiều ánh sáng, nó sẽ chuyển sang màu hơi vàng, còn thông thường cây có màu xanh lá cây tươi sáng.

NƯỚC

Giữ cho đất ẩm đều nhưng không để cây bị đọng nước. Đảm bảo sử dụng bầu đất chất lượng, thoát nước tốt. Để giảm nguy cơ bị bọ ve nhện xâm nhập, hãy giữ độ ẩm cao bằng cách đặt chậu cây lên khay đá cuội và ngâm cây trong bồn nước ít nhất mỗi tháng một lần. 

HOA

Nếu được cung cấp đủ ánh sáng, cây sẽ ra những chùm hoa li ti màu vàng.

KÍCH THƯỚC

Đây là một loài thực vật phát triển chậm, cao từ 3 đến 4 feet (0,9 đến 1,2 m).

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng phương pháp gieo hạt giống.

PARLOR PALM (Chamaedorea elegans (syn. Neanthe bella))
CAU TIỂU TRÂM (Chamaedorea elegans (syn. Neanthe bella))

Xem thêm các phần khác của sách