5/5 - (10 bình chọn)
 

English

ASPARAGUS FERN

BOTANICAL NAME

  • Asparagus densiflorus‘Sprengeri’

This popular plant, while not a true fern, is often grouped with them. It is an airy plant with arching stems covered with small needle-like leaves. If grown as an individual plant, it will surprise you with how fast it will fill the pot. The thin leaves may yellow and fall off when under stress, such as a change in light, temperature, or moisture.

LIGHT PREFERENCE

Give it bright light but not full sun. The plant will yellow in full sun and if it is under-fertilized, as it is a heavy feeder.The roots of the plant are very large and fleshy, and like water and a regular fertilizer schedule.

WATERING

Keep it well-watered; if under- watered, it may drop a lot of needles/leaves.

FLOWER

It produces small white flowers, which excludes it from the fern family. Ferns do not produce seeds (which come from flowers), but instead produce minute spores.The flowers turn into red berries that eventually turn black.

SIZE

There are several varieties ranging from 2 feet (0.6 m) to more than 4 feet (1.2 m).

PROPAGATION

The easiest way to make more of these plants is to separate the rootball.This can be accomplished by using a knife to cut apart the sections or pull the fleshy roots (tubers) apart and then plant them up individually.

CULTIVARS

  • FOXTAIL FERN (ASPARAGUS DENSIFLORUS) ‘Meyeri’ – This cultivar has stems that resemble upright foxtails. They grow to 2 feet (0.6 m) tall.
  • ASPARAGUS FERN VINE (ASPARAGUS SETACEUS) –  This asparagus fern, with its airy, layered fronds, can grow as long as 10 feet (3 m) as it begins to vine. It can be trimmed to keep it compact.

Asparagus densiflorus 'Myersii'
Asparagus densiflorus ‘Myersii’
Asparagus Setaceus
Asparagus Setaceus

Tiếng Việt

 

ASPARAGUS FERN

TÊN THỰC VẬT

  • Măng tây densiflorus’Sprengeri ‘

Loại cây phổ biến này, mặc dù không phải là cây dương xỉ thực sự, nhưng thường được xếp cùng nhóm vớI cây dương xỉ. Đây là một loại cây ưa khí với thân hình có hình vòng cung được bao phủ bởi những chiếc lá nhỏ hình kim. Nếu được trồng như một cây riêng lẻ, bạn sẽ ngạc nhiên với tốc độ chúng lớn và lấp đầy chậu. Các lá mỏng có thể vàng và rụng khi sống trong môi trường không thích hợp, chẳng hạn như thay đổi ánh sáng, nhiệt độ hoặc độ ẩm.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho nó ánh sáng tươi sáng nhưng không quá nhiều ánh nắng mặt trời. Cây sẽ vàng khi phơi nắng quá mức và nếu thiếu phân, vì nó là loài ăn nhiều, rễ của cây rất to và nhiều thịt, ưa nước và bón phân thường xuyên.

NƯỚC

Giữ cho nó được tưới nước tốt; nếu tưới quá ít, nó có thể rụng rất nhiều kim / lá.

HOA

Nó tạo ra những bông hoa nhỏ màu trắng, đó là lý do người ta loại trừ nó khỏi họ dương xỉ. Dương xỉ không tạo ra hạt (sinh ra từ hoa) mà thay vào đó tạo ra các bào tử nhỏ. Hoa chuyển thành quả mọng màu đỏ và cuối cùng chuyển thành màu đen.

KÍCH THƯỚC

Có một số giống dài từ 2 feet (0,6 m) đến hơn 4 feet (1,2 m).

NHÂN GIỐNG

Cách dễ nhất để tạo ra thêm nhiều cây con là tách rễ củ, có thể thực hiện bằng cách dùng dao cắt rời các đoạn hoặc kéo rễ thịt (củ) ra rồi trồng riêng lẻ.

CÁC GIỐNG CÂY

  • FOXTAIL FERN (ASPARAGUS DENSIFLORUS) ‘Meyeri’ – Giống cây trồng này có thân giống như những chiếc đuôi thẳng đứng. Chúng cao tới 2 feet (0,6 m).
  • Cây dương xỉ măng tây (ASPARAGUS SETACEUS) – Loại dương xỉ măng tây này, với các lá xếp lớp, thoáng khí, có thể phát triển dài tới 10 feet (3 m) khi nó bắt đầu đâm chồi . Nó có thể được cắt tỉa để giữ cho nó nhỏ gọn.

Măng tây densiflorus 'Myersii'
Măng tây densiflorus ‘Myersii’
Măng tây Setaceus
Măng tây Setaceus