5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

METALLIC PALM

BOTANICAL NAME

  • Chamaedorea metallica

This palm has unusual foliage: it has a blue-green sheen like a gunmetal finish. The individual leaves are split in the middle and fan out in a V-shape like a fish tail; it is sometimes called a mini fishtail palm.

LIGHT PREFERENCE

This palm naturally grows as an understory plant so can tolerate low-light conditions, but it prefers a medium light and is good for an office setting.

WATERING

This palm needs to be kept evenly moist.

FLOWER

It produces flowers and fruit, but may not in the house.

SIZE

This is a smaller palm at 5 feet (1.5 m) tall.PROPAGATION: Propagate this plant by seed.

LADY PALM (Rhapis excelsa)
LADY PALM (Rhapis excelsa)

Tiếng Việt

CÂY CAU (METALLIC PALM)

TÊN THỰC VẬT

  • Chamaedorea metallica

Cây cau này có tán lá khác thường, chúng có màu xanh lam-xanh lá cây như một tấm kim loại. Các lá riêng rẽ ở giữa và quạt ra theo hình chữ V giống như đuôi cá, đôi khi được gọi là Cau đuôi cá mini. 

ÁNH SÁNG

Cây này mọc tự nhiên như một loại cây ưa ẩm nên có thể chịu được điều kiện ánh sáng yếu, nhưng cây phù hợp nhất với ánh sáng trung bình và thích hợp cho môi trường văn phòng.

NƯỚC

Cây cần được giữ ẩm đều. 

HOA

Cây cho ra hoa và trái, nhưng có thể không có hoa trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Đây là một loài cây nhỏ, cao 1,5 m.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng hạt.

LADY PALM (Rhapis excelsa)
CÂY CAU (Chamaedorea metallica)

Xem thêm các phần khác của sách