Xem thêm các phần khác của sách

English

FIDDLE LEAF FIG

BOTANICAL NAME

  • Ficus lyrata

There could not be a more popular houseplant right now. On every decorating show, every magazine spread, and countless Instagram accounts, you cannot miss this plant. Is it the plant for everyone, though?
If you have soaring ceilings and the right conditions, yes. Its large, fiddle-shaped leaves and commanding presence make this a focal point in any room.This plant can be purchased in a shrub shape or tree shape, in many different sizes.The leaves are large and so collect a lot of dust. Keep them wiped clean so the plant can photosynthesize efficiently.

LIGHT PREFERENCE

Give this plant a bright light situation.

WATERING

Keep this fig evenly moist, not standing in water, but never dry either. Keep the humidity high by placing on a pebble tray.

FLOWER

Most likely it will not have flowers or fruit in the home.

SIZE

In it natural habitat, this plant can be a large tree. In the home, it can be 5 to 10 feet (1.5 to 3 m) tall and more, if you have room.

PROPAGATION

Use stem tip cuttings or air layering.

CULTIVARS

  • Ficus lyrata ‘LITTLE FIDDLE’ – A much smaller version of the larger plant with leaves that may only reach 6 to 10 inches (15.2 to 25.4 cm) long.
FIDDLE LEAF FIG (Ficus lyrata)
FIDDLE LEAF FIG (Ficus lyrata)
Ficus lyrata ‘LITTLE FIDDLE’
Ficus lyrata ‘LITTLE FIDDLE’

Tiếng Việt

BÀNG SING (FIDDLE LEAF FIG)

TÊN THỰC VẬT

  • Ficus lyrata
Hiện nay, khó có loài cây nhà nào có thể phổ biến hơn loài này. Trên mọi góc trang trí, mọi tạp chí, và vô số tài khoản Instagram, bạn không thể bỏ lỡ loài cây này. Đây có phải là loài cây phù hợp với tất cả mọi người không? Câu trả lời là nếu bạn có căn nhà với trần cao vút và các điều kiện thích hợp thì cây này là dành cho bạn. Những chiếc lá to, hình nan hoa và vóc dáng của cây khiến chúng trở thành tâm điểm trong bất kỳ căn phòng nào. Bạn có thể mua loại cây này ở dạng cây bụi hoặc dạng cây thẳng với nhiều kích thước khác nhau. Bởi lá cây to nên bị bám nhiều bụi, bạn hãy giữ chúng sạch sẽ để cây có thể quang hợp hiệu quả.

ÁNH SÁNG

Đặt cây ở một không gian sáng sủa.

NƯỚC

Giữ cho cây này ẩm đều, không để đọng nước, nhưng cũng không bao giờ để bầu đất khô. Giữ độ ẩm cao bằng cách đặt chậu cây lên trên khay đá cuội. 

HOA

Cây có khả năng sẽ không ra hoa hoặc quả trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Trong môi trường sống tự nhiên, cây này có thể là một cây lớn. Khi trồng trong nhà, cây có thể cao từ 5 đến 10 feet (1,5 đến 3 m) hoặc hơn nếu bạn có không gian cho chúng phát triển.

NHÂN GIỐNG

Sử dụng phương pháp giâm cành ngọn hoặc phân lớp không khí.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Bàng Sing ‘LITTLE FIDDLE’ – Một phiên bản nhỏ của loài thực vật lớn với những chiếc lá có thể chỉ dài từ 6 đến 10 inch (15,2 đến 25,4 cm).

FIDDLE LEAF FIG (Ficus lyrata)
BÀNG SING (Ficus lyrata)
Ficus lyrata ‘LITTLE FIDDLE’
BÀNG SING ‘LITTLE FIDDLE’

Xem thêm các phần khác của sách

Content Protection by DMCA.com