Danh mục: Kiến thức

Cây cảnh

Lan Vũ Nữ đi Nhật 

Hôm nay, hãy cùng Cỏ dại xem người nông dân Trần Trung Thứ đã đưa Lan Vũ Nữ đi Nhật như thế nào nhé. Nhờ liên kết chặt chẽ với một công ty trên địa bàn mà nông dân Trần Trung Thứ (54 tuổi, Hiệp…