Calathea Roseopicta

Calathea roseopicta (Đuôi Công): Giới thiệu, hướng dẫn chăm sóc và nhân giống 

Scientific classification (Phân loại khoa học) Kingdom (Giới): Thực vật Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch) Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa) Clade (Nhánh): Monocotyledon (Thực vật lá một mầm) Clade (Nhánh): Commelinids (Nhánh Thài Lài) Order (Bộ): Zingiberales (Bộ Gừng) Family (Họ):...